Euro2, euro3, euro4 scooters

Euro2, euro3, euro4 scooters???

Per 1 januari 2018 moeten alle nieuw verkochte scooters voldoen aan de euro4 emissienorm.
euro4 scooters hebben minder schadelijke uitstoot dan de scooters met de oude milieuclassificatie euro2 en euro3. Het doel is om zo bij te dragen aan een schoner milieu.

Zijn er na 1 januari 2018 nog wel euro2 en euro3 scooters te koop?

Het streven van de overheid was om dit helemaal te verbieden. Dit bleek echter niet haalbaar. Daarom is besloten dat alle nieuwe euro2 en euro3 scooters die nog in de winkels staan gewoon verkocht mogen worden, zolang de restvoorraad strekt.

Euro2, euro3, euro4, hoe dan?

zijn Europese emissiestandaarden. De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is. De emissiestandaard wordt voortdurend strenger: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu uitstoten. Dus euro4 is een stuk strenger dan euro2.

Wordt aan die nieuwe euro4 emissienorm voldaan?

Als er gesproken wordt over uitstoot dan wordt bedoeld de schadelijke uitlaatgas emissies. Deze uitstoot ontstaat door het verbranden van de brandstof. De carburateur zorgt voor het verzenden van de juiste hoeveelheid brandstof in de cilinders. Die taak wordt in de euro4 scooter overgenomen door de ECU (electronic fuel injection). Van een mechanische injectie is overgestapt op een elektronische injectie, waarmee zorgvuldiger gewerkt kan worden. En er dus minder schadelijke uitlaatgassen worden uitgestoten.

Uuhh, ECU, wat is dat?

De ECU van een is primair verantwoordelijk voor vier taken:
1. Regelen brandstofmengsel
2. Regelen stationaire toerental
3. Verantwoordelijk voor ontstekingstijdstip
4. Timing van de kleppen
De grote voordelen van een injectiemotor zijn een lager brandstofverbruik en een hoger vermogen. Emissieniveaus kunnen ook nauwkeuriger worden geregeld met dit injectiesysteem. De genoemde winst wordt behaald door de precieze controle over de hoeveelheid brandstof- en injectietiming.

Ik rij nu op een euro2 of euro3 scooter

Geen probleem, hier kun je gewoon op blijven rijden.

Tweedehands

Tweedehands euro2 en euro3 scooters kunnen gewoon worden gekocht en verkocht.

tweetakt of viertakt er ook iets mee te maken?

Nee, dat heeft niets te maken met het milieuaspect. Dit zegt alleen iets over de techniek van de motor.

Scooter, snorfiets of bromfiets

De termen scooter, snorfiets en bromfiets worden door elkaar gebruikt. En dat kan verwarrend zijn. ‘Scooter’ is in feite een verzamelnaam. Een scooter kan een snorfiets zijn, een bromfiets of zelfs een motorfiets, herkenbaar aan de kentekenplaat. Brom- en snorfiets zijn wettelijke termen. Een snorfiets heeft een blauw kenteken, je mag er maximaal 25 km/u mee, je moet er mee op het fietspad rijden en er is geen helmplicht. Een bromfiets heeft een gele kentekenplaatje, je mag er maximaal 45 km/u mee, je moet binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden en een helm is verplicht.