Scooter Recycling

Scooter Recycling

Vanaf 1 maart 2012 is Scooter Recycling Nederland (SRN) officieel van start gegaan Dit betekent dat oude brom- en snorfietsen op een milieuverantwoorde en makkelijke manier ingeleverd kunnen worden voor recycling! Het idee is om met de recycling bijdrage ook toekomstige milieugerelateerde projecten voor de brom- en snorfietsen branche te kunnen bekostigen. Voor meer info kunt u terecht bij SRN.
Je oude scooter of brommer kunt u o.a. inleveren bij Reijs Scooters te Herpen.

Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?

SRN en de innamepunten geven geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. Wel wordt de scooter gevrijwaard door het innamepunt.

Waar kan ik mijn oude brom- of snorfiets inleveren?

Je kunt met je oude brom- of snorfiets terecht bij één van de bij SRN aangesloten innamepunten. Reijs Scooters te Herpen is een van die innamepunten.

Mijn brom- of snorfiets doet het niet meer, kan deze ook worden opgehaald?

Nee, je moet de bromfiets inleveren bij een innamepunt om deze te laten recyclen. Echter, Reijs Scooters haalt de scooter desgewenst wel op, binnen een straal van 20km vanaf Oss, Noord-Brabant.

Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Uw oude voertuig zal worden getransporteerd naar een bij SRN aangesloten recyclingbedrijf. Hier worden milieubelastende materialen als olie en brandstof verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt in een shredder teruggewonnen voor hergebruik. En natuurlijk wordt het voertuig door het innamepunt gevrijwaard.